De afrekening met WeWash is eenvoudig en cashvrij. De tijd van muntjes verzamelen en wasmuntjes kopen zijn voorgoed voorbij! Bij de registratie voert u eenmalig de informatie in voor uw voorkeursbetaalmiddel (SEPA of creditcard). Vervolgens worden alle was- en droogbeurten via dit betaalmiddel afgerekend.

Via app / web app

De betaling vindt automatisch plaats met de start van de wasmachine of de droger. U krijgt voor ieder proces een aparte afrekening per e-mail en kunt deze bovendien in uw rekeningoverzicht inzien en downloaden. De kosten worden op korte termijn van het door u vastgestelde betaalmiddel afgeschreven.

U kunt op elk moment extra betaalmethoden registreren via “Nieuwe betaalmethode”.

In het veld “Payment Methods” onder “Profile” kunt u al uw geregistreerde betaalmethoden zien met hun respectievelijke status. Door te klikken op het betaalmiddel opent u de betaalmiddeldetails en kunt u het betaalmiddel verifiëren, wissen of als standaard betaalmiddel instellen.

Payment Methods

Ja. Omdat alle boekingen via dit betaalmiddel worden afgewikkeld en de betaling is geautomatiseerd, is het noodzakelijk dat u een bankrekening of een creditcard aangeeft. Wanneer u uw betaalmiddel wilt veranderen, kunt u dat doen in uw profielinstellingen. Stuur gevoelige betalingsinformatie nooit per e-mail!
Creditcard:
Meld u aan in de WeWash-app. Klik op “Profile”, selecteer “Payment Methods”, klik op “Add Payment Metheod” en selecteer “Credit Card”. Voor het verifiëren van uw creditcard wordt eenmalig € 1 afgeboekt. Nadat u de voorwaarde van de creditcardverificatie heeft geaccepteerd, wordt u automatisch doorgestuurd naar de website van uw bank. Daar wordt u gevraagd om de tweestaps-authenticatie in te voeren. Voer de gevraagde gegevens in en bevestig deze. Uw betaalmethode is nu opgeslagen. WeWash slaat uw betalingsgegevens nooit op. Deze worden bij onze geaccrediteerde betalingsdienstaanbieder opgeslagen. Die voldoet aan de richtlijnen van het Europese banktoezicht voor veiligheid van het internetbetalingsverkeer en wordt door de Nederlandsche Bank (DNB) gecontroleerd.

SEPA:
Meld u aan in de WeWash-app. Klik op “Profile”, selecteer “Payment Methods”, klik op “Add Payment Method” en selecteer “Direct Debit”. Voer het IBAN-nummer en de naam van de rekeninghouder in, bevestig de SEPA-gebruiksvoorwaarden en klik op “Add Payment Method”.
Na invoeren en versturen begint de verificatiefase. Vanaf de eerste afschrijving van uw nieuwe betaalmethode voor uw was- of droogbeurt slaat WeWash een zescijferige verificatiecode op in het gebruiksdoel. De code is een individuele combinatie van getallen en hoofdletters en heeft de volgende vorm: WeWash-code: WSSP8Y

IOm de code volledig te zien, moet u naar de detailweergave van de afschrijving, waar het volledige betalingsdoel wordt weergegeven.

Voorbeeld verificatiecode Mollie

Om de code in te voeren, ga in de app naar “Profile”, “Payment Methods”, klik op “Direct Debit” en vervolgens op “Verify”. Voer de code in het veld “Verification Code” in en klik vervolgens op “Verify”. Daarna is uw betaalmiddel geverifieerd en kunt u onbeperkt wassen en drogen. U kunt ook op de bijbehorende infokaart klikken die u bovenaan uw startscherm ziet. Deze infokaart vraagt u om uw betaalmethode te verifiëren. Klik hier op “Verify”, voer de code in het veld “Verification Code” in en klik op “Verify”.

Wanneer u een nieuwe bankrekening of een nieuwe creditcard hebt, kunt u de betalingsinformatie heel eenvoudig wijzigen.

Via app / web app

Klik in de app op “Profile” en vervolgens op “Payment Methods”. Hier kunt u alle momenteel opgeslagen betaalmethoden zien. Hier kunt u ook alle informatie beheren, nieuwe betaalmethoden toevoegen en oude verwijderen. U kunt ook meerdere betaalmethoden opslaan en er afwisselend gebruik van maken.

Stuur gevoelige betalingsinformatie nooit per e-mail!

Op 14 september 2019 is de Payment Service Directive 2 in werking getreden. Dit betekent dat voor onlinebetalingen de 2-staps-authentificatie verplicht is gesteld. Daarom hebben we extra identificatiekenmerken (bijv. pin) voor het gebruik van uw creditcard bij online handel. Dit geldt voor alle online-handelaren in de EU. Wanneer de 2-staps-authentificatie nog niet is geactiveerd, moet u contact opnemen met uw bank, die de kaart heeft uitgegeven. Zij zullen u helpen bij het instellen.
Het tweede identificatiekenmerk bij de 2-staps-authentificatie is afhankelijk van uw bank/kredietinstituut. Neem contact op met de uitgever van uw kaart. Deze zal u helpen bij het instellen en informatie over het kenmerk ter beschikking stellen.
Na meerdere succesvolle afschrijvingen van uw standaardbetaalmiddel wordt dit door ons voor de maandelijkse betaalwijze vrijgegeven. U wordt via een banner in de app geïnformeerd. De afrekening van uw was- en droogbeurten vindt dan niet meer individueel plaats, maar comfortabel in een keer op de 5e dag van de volgende maand of zodra de rekeninglimiet van € 20,00 is bereikt. Wanneer u de maandelijkse betaalwijze niet wenst, kunt u deze in de betaalmiddeldetails weer deactiveren.

Wanneer uw betaalmiddel voor de maandelijkse betaalwijze in aanmerking komt, kijkt u in het detailoverzicht van uw betaalmiddel (zie afbeelding) na of “Monthly Payment” is geactiveerd. Hier kunt u ook de datum van de volgende afrekening en het huidige bedrag zien. Wanneer u de maandelijkse betaalwijze niet langer wilt gebruiken, kunt u deze weer op individueel afrekenen zetten. Bij het deactiveren van de maandelijkse betaalwijze wordt automatisch een rekening over uw open bedragen aangemaakt en vindt er een afschrijving plaats. U kunt met de schakelaar op ieder moment weer overschakelen naar de maandelijkse betaalwijze.

Monthly Pament

Mocht u uw betaalmiddel veranderen, is het nieuwe betaalmiddel niet automatisch voor de maandelijkse betaalwijze vrijgegeven. Pas na meerdere succesvolle afschrijvingen wordt het door ons vrijgegeven en wordt u opnieuw via een banner in de app op de hoogte gesteld.

Na meerdere succesvolle afschrijvingen van uw standaardbetaalmiddel wordt dit door ons voor de maandelijkse betaalwijze vrijgegeven. U wordt via een banner in de app geïnformeerd. De afrekening van uw was- en droogbeurten vindt dan niet meer individueel plaats, maar comfortabel in een keer op de 5e dag van de volgende maand of zodra de rekeninglimiet van € 20,00 is bereikt.
Klik in de app op “Profile” en vervolgens op “Payment Methods”. Klik op de gewenste betaalmethode om de details te openen. Klik vervolgens op de rode knop “Delete”. Wanneer uw betaalmiddel als standaardbetaalmiddel is ingesteld, kunt u dit alleen wissen wanneer u een ander bestaand of nieuw geregistreerd betaalmiddel als standaardbetaalmiddel instelt.
Betaalmiddelen die zich in de verificatiefase bevinden of door ons ongeldig zijn verklaard, kunnen niet worden gewist.

Controleer of het betaalmiddel als standaardbetaalmiddel is geselecteerd. Wanneer dat het geval is, kunt u dit alleen wissen door een ander bestaand of nieuw geregistreerd betaalmiddel als standaardbetaalmiddel in te stellen. Daarna is de knop “Delete” bij uw voormalige standaardbetaalmiddel zichtbaar.
Het wissen van een betaalmiddel is over het algemeen niet mogelijk wanneer uw betaalmiddel zich in de verificatiefase bevindt of door ons ongeldig is verklaard.

Meld u aan in de WeWash-app. Op de startpagina ziet u een melding dat de betaling is mislukt. Op het startscherm ziet u bovenaan in de infokaarten een opmerking dat een betaling niet kon worden verwerkt. Klik op de knop “Pay Debt” en selecteer een geldige betaalmethode of voer een nieuwe geldige betaalmethode in. Bevestig de geldigheid van de door u gekozen betaalmethode en klik op “Pay Now!”. U krijgt van ons een bevestiging per e-mail. Nadat u de open bedragen hebt afgerekend, kunt u weer wassen en drogen.

Bij de registratie moet u sommige persoonlijke gegevens invoeren. Deze zijn noodzakelijk voor een goede afwikkeling. Dit omvat uw e-mailadres resp. telefoonnummer, uw naam en rekeninginformatie evenals voor onze telefoongebruikers het adres. Bovendien documenteren we om boekhoudkundige redenen de individuele was- en droogbeurten (bijv. om u een rekening te kunnen sturen) met informatie, zoals machinetype, tijdstip van gebruik, naam van de wasruimte, enz.

Alle over u opgeslagen informatie kunt u op ieder moment binnen de toepassing onder “My Profile” inzien, meer wordt niet opgeslagen. Er worden bovendien geen persoonsgebonden gegevens verwerkt.

Ja. De gegevens, die u bij de registratie van uw gebruikersaccount aan ons stuurt, en de betalingsgegevens worden op veilige servers binnen de EU opgeslagen. Verder is op ons het Europese basisverordening inzake gegevensbescherming van toepassing, die behoort tot de strengste gegevensbeschermingswetten wereldwijd. Gevoelige informatie zoals wachtwoorden, worden bovendien versleuteld, zodat zelfs wij van WeWash uw wachtwoord niet kennen.
We werken gedeeltelijk voor de verwerking van uw gegevens met dienstaanbieders samen. Deze werden door ons zorgvuldig geselecteerd en aangesteld, zijn aan onze instructies gebonden en worden regelmatig gecontroleerd. In onze privacyverklaring vindt u meer informatie over die door ons ingeschakelde aanbieders.

Het spijt ons, dat u geen lid van de WeWash-familie meer wilt zijn. Natuurlijk kunt u uw persoonsgegevens op ieder moment laten wissen.

Wissen van de gegevens via de app:
Controleer dat u de nieuwste versie van de app gebruikt. Klik in de app op “Profile”, “Account Settings” en vervolgens op “Delete Account”. Wanneer er nog bedragen open staan, moet u deze eerst betalen. Vervolgens kunt u opnieuw proberen uw gebruikersaccount te wissen. Wanneer er geen bedragen open staan, ontvangt u van ons een afsluitende e-mail voor het wissen van uw gebruikersaccount.

Wis de gegevens per e-mail of met de post:
Neem per e-mail contact met ons op via dataprotection@we-wash.com  of met de post aan WeWash GmbH, t.a.v. de gegevensbeschermingsfunctionaris, Sendlinger-Tor-Platz 10, 80336 München.

Welke gevolgen heeft het wissen van het gebruikersaccount voor u?
Al uw gebruikersgegevens worden volledig gewist, een reactivering van het gebruikersaccount is niet meer mogelijk. Om fiscale en boekhoudkundige redenen blijven uw rekeningen volgens belastingwetboek § 147 lid 1 en 3 gedurende 10 jaar bij ons opgeslagen.

Voor vragen kunt u terecht bij onze klantenservice via support@we-wash.com.

Met de beëindiging van het contract met onze vorige betalingsdienstaanbieder worden alle persoonsgebonden gegevens gewist. Omdat uw betaalgegevens niet bij WeWash zijn opgeslagen, maar bij onze betalingsdienstaanbieder, wordt u om juridische redenen in de app gevraagd om uw creditcard- of SEPA-gegevens opnieuw in te voeren. Hoe u uw betalingsgegevens opnieuw invoert, leest u hier.
Nadere informatie over onze ingezette dienstverleners vindt u eveneens in onze privacyverklaring.

We sturen uw gegevens alleen door aan derden voor het afwikkelen van contracten met u. Een doorgave van uw gegevens aan derden voor andere doeleindendan in de privacyverklaring genoemdvindt niet plaats. Nadere informatie over onze ingezette dienstverleners vindt u eveneens in onze privacyverklaring.