Privacyverklaring

Privacyverklaring WeWash – (versie v1121 november 2021)

1. Verantwoordelijke instantie

WeWash GmbH (hierna “wij”), Sendlinger-Tor-Platz 10, 80336 München (Duitsland) beheert de website https://www.we-wash.com/nl en de WeWash-apps voor Android en iOS (hierna “WeWash”) en is om die reden verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruikers van WeWash (hierna “u”). Onze functionaris voor de gegevensbescherming is Timo Epp. U kunt hem bereiken via e-mailadres dataprotection@we-wash.com en via ons postadres ter attentie van “functionaris gegevensbescherming”.

We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alle bepalingen inzake gegevensbescherming zowel door ons als onze serviceproviders worden nageleefd. Hieronder informeren wij u in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming over het type, de reikwijdte en het doel van de verzameling, verwerking en gebruik van de gegevens die voortvloeien uit uw gebruik van WeWash.

2. Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens zijn gegevens aan de hand waarvan uw identiteit kan worden achterhaald. Het gaat om informatie zoals uw echte naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer, en om alle bestandsgegevens die u ons verstrekt wanneer u zich registreert en uw klantaccount aanmaakt. Statistische gegevens die we bijvoorbeeld verzamelen wanneer u onze website bezoekt en die niet rechtstreeks aan uw persoon kunnen worden gekoppeld, vallen hier niet onder.

3. Verzameling, verwerking en gebruik van persoonlijke gegevens bij toegang tot de WeWash-website

Wanneer u de website alleen voor informatiedoeleinden gebruikt, dus als u zich niet registreert of ons op andere wijze informatie verstrekt, verzamelen we alleen de persoonlijke gegevens die uw browser om technische redenen automatisch naar onze server stuurt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen we de volgende gegevens:

  • IP-adres;
  • datum en tijdstip van uw bezoek;
  • naam en URL van het geopende bestand;
  • URL van de verwijzende website;
  • bezocht bestand;
  • hoeveelheid overgedragen gegevens;
  • browsertype/-versie en taal;
  • besturingssysteem en oppervlak.

 

Wij verwerken de genoemde gegevens voor de volgende doeleinden:

  • voor een soepele verbinding met de website;
  • voor een comfortabele gebruikservaring van onze website;
  • evaluatie van de systeembeveiliging en -stabiliteit;
  • voor overig administratieve doeleinden.

Daarnaast gebruiken we cookies om de voorkeurstaal van de bezoeker te bepalen en onze website – zo mogelijk – in deze taal weer te geven.

Naam: wp-wpml_current_language (first-party cookie)
Toestemming vereist: nee
Permanent: 1 dag

Algemene informatie over cookies en het gebruik ervan (bijv. toestemming) is te vinden in paragraaf 18 van deze privacyverklaring.

De wettelijke basis voor cookies is artikel 6, lid 1 onder f van de AVG. Ons legitieme belang vloeit voort uit de boven genoemde redenen.

De ontvanger van deze gegevens is onze hostingprovider Contabo GmbH (paragraaf 7 van deze privacyverklaring).

Wanneer u onze website bezoekt, gebruiken wij naast andere cookies ook analyse- en marketingdiensten. Nadere uitleg hiervan is te vinden in de volgende paragrafen van deze privacyverklaring.

 4. Verzameling, verwerking en gebruik van persoonlijke gegevens door WeWash bij het downloaden van de app

Bij het downloaden van de mobiele app wordt de volgende informatie overgedragen aan de appstore: gebruikersnaam, e-mailadres en klantnummer van uw account, tijdstip download, betalingsinformatie en individuele apparaatcode. We hebben geen invloed op deze gegevensverzameling en zijn er evenmin verantwoordelijk voor. Bovendien worden er bij het downloaden van de mobiele app geen persoonlijke gegevens naar ons verzonden.

5. Verzameling, verwerking en gebruik van persoonlijke gegevens als u zich registreert

(1) Wanneer u als gebruiker van onze diensten gebruik wilt maken, moet u zich eenmalig registreren.

(2) Voor registratie via onze website en de mobiele app voert u uw voor- en achternaam, uw e-mailadres en een wachtwoord naar keuze in. We gebruiken een procedure met de zogenaamde dubbele opt-in voor registratie via onze website en de mobiele app. Dus de registratie is pas afgerond als u voorafgaand aan uw aanmelding de activeringscode heeft ingevoerd, die u per e-mail voor dit doel heeft ontvangen. De activeringscode is 24 uur geldig. Als de activering niet met succes heeft plaatsgevonden, worden de gegevens binnen nog eens 48 uur verwijderd.

(3) Als u zich registreert via onze telefonische klantenservice, noteren wij uw voor- en achternaam, adres en telefoonnummer en slaan deze op in ons systeem. We vragen ook om uw betalingsinformatie en verwerken deze in overeenstemming met de toelichting onder 8 van deze privacyverklaring.

(4) We gebruiken cookies om u te identificeren voor volgende bezoeken als u een account bij ons heeft. Anders zou u voor elk bezoek opnieuw moeten inloggen.

Naam: ww_access (first-party cookie)
Toestemming vereist: nee
Permanent: 30 dagen

Naam: ww_refresh (first-party cookie)
Toestemming vereist: nee
Permanent: 5 minuten 

Naam: XSRF-TOKEN (first-party cookie)
Toestemming vereist: nee
Permanent: sessie 

Algemene informatie over cookies en het gebruik ervan (bijv. toestemming) is te vinden in paragraaf 18 van deze privacyverklaring.

(5) De ontvanger van deze gegevens is onze hostingprovider Contabo GmbH (paragraaf 7 van deze privacyverklaring).

(6) Het verwerken is nodig om het contract voor het gebruik van de diensten van WeWash ten uitvoer te kunnen brengen, waarbij de contractant de betreffende gebruiker is (AVG art. 6, lid 1, onder b). Het gebruik van de in deze paragraaf genoemde cookies vindt plaats met uw toestemming (AVG art. 6, lid 1, onder a).

6. Verzameling, verwerking en gebruik van persoonlijke gegevens bij gebruik van de WeWash-dienst

(1) Als u gebruik maakt van onze diensten, bewaren en gebruiken wij de gegevens die u nodig heeft om het contract uit te voeren. Dit zijn meestal uw naam, e-mailadres en betalingsinformatie. Welke gegevens en met welk doel we deze verzamelen, wordt nader uitgelegd in de overige paragrafen van deze privacyverklaring. Voor het verwerken van uw gegevens maken wij soms gebruik van andere dienstverleners. Deze zijn zorgvuldig door ons geselecteerd voor een gerichte opdracht, moeten onze instructies volgen en worden regelmatig gecontroleerd. Als onderdeel van deze privacyverklaring krijgt u ook meer informatie over de door ons ingezette dienstverleners.

(2) Hoe lang wij uw persoonlijke gegevens bewaren is gebaseerd op de betreffende wettelijke bewaartermijn. Als deze periode is verstreken worden de gegevens automatisch verwijderd, tenzij deze nog langer nodig zijn om het contract ten uitvoer te brengen en er een legitiem belang is bij langer bewaren.

(3) Het verwerken is nodig om het contract voor het gebruik van de diensten van WeWash ten uitvoer te kunnen brengen, waarbij de contractant de betreffende gebruiker is (AVG art. 6, lid 1, onder b).

7. Hostingprovider en Microsoft Office

(1) Via hostingprovider Contabo GmbH, Aschauer Str.32a, 81549 München (Duitsland) slaan we onze gegevens op. Ook uw persoonlijke gegevens worden daar opgeslagen in het datacenter.

(2) We maken ook gebruik van de cloudservice Office 365 van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 (VS). De informatie over gegevensbescherming van Microsoft vindt u op https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement. Concreet maken we voor onze communicatie gebruik van Outlook. Als u via e-mail met ons communiceert, wordt uw e-mailadres opgeslagen op de servers van de cloudservice Office 365 van Microsoft. De servers bevinden zich in Europa.

8. Verwerking van betalingstransacties

Voor de afwikkeling van betalingstransacties wordt uw betalingsinformatie door de betaaldienstverlener Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam (“Mollie”) verwerkt op het niveau van gegevensbescherming dat geldt in de betaalkaartenbranche (Payment Card Industry Data Security Standard, kortweg PCI-DSS). Als u een SEPA-incasso als betaalmethode registreert, slaan wij de hiervoor benodigde gegevens – IBAN en naam van de rekeninghouder – op en verstrekken deze aan Mollie. Met betrekking tot de gegevens die worden verwerkt en verzonden als onderdeel van de incassoprocedure zijn wij en Mollie in de zin van de AVG gezamenlijk verantwoordelijk. Betaalt u met een creditcard, dan worden uw creditcardgegevens rechtstreeks door Mollie verzameld en verwerkt. In dit geval wordt deze betalingsinformatie voor facturering ook in ons systeem opgeslagen, waarbij we nooit over uw volledige creditcardgegevens beschikken; deze worden bij de registratie van het betaalmiddel door Mollie versleuteld naar ons verzonden. In de zin van de AVG is Mollie verantwoordelijk voor de gegevens die worden verzameld bij creditcardbetalingen. U heeft verder de mogelijkheid door middel van een zogenaamde “handmatige betaling” te betalen. Bij het betalen kunt u kiezen uit een veelvoud van betalingsmethoden. Alle voor betaling benodigde gegevens worden direct door Mollie verzameld en verwerkt; ze worden op geen enkel moment in ons systeem opgeslagen. In de zin van de AVG is Mollie verantwoordelijk voor de gegevens die worden verzameld bij betalingen. Meer informatie over de gegevensbescherming door Mollie is te vinden op https://www.mollie.com/de/privacy. De wettelijke basis voor de verzameling en verdere verwerking is artikel 6, lid 1 onder b van de AVG.

9. Verwerking van succesvolle en mislukte betalingstransacties

We slaan de aantallen succesvolle en mislukte betalingstransacties op. We slaan deze informatie op om incidenteel betaalmethoden of gebruikers te kunnen blokkeren. We doen dit om misbruik van onze diensten te voorkomen. Een beslissing over dergelijke maatregelen wordt niet automatisch genomen. De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1 onder f van de AVG.

10. Facturen versturen

Nadat u onze WeWash-service heeft geboekt, sturen wij u een factuur. Facturering vindt plaats via EasyBill GmbH, Düsselstraße 21, 41564 Kaarst (Duitsland). Voor de facturering verstrekken wij EasyBill in versleutelde vorm uw voor- en achternaam, de gemaakte boekingen, het adres van de toegewezen wasruimte en de betalingsinformatie. Als u onze WeWash-service via app of website boekt, ontvangt u de factuur per e-mail. Voor dit doel sturen wij ook uw e-mailadres naar EasyBill. Als u telefonisch boekt sturen wij ook uw adres, zodat de factuur per post naar u kan worden verzonden. De wettelijke basis voor de verwerking en verdere doorgifte is artikel 6, lid 1 onder b van de AVG.

11. Meldingen versturen

Als u zich registreert of een WeWash-service boekt met uw geregistreerde account, ontvangt u een bevestigingsmail op het e-mailadres dat u in uw account heeft opgeslagen. Deze e-mail bevat alleen informatie over de registratie of het boekingsproces en heeft geen marketingdoeleinde. De e-mail wordt verzonden via de e-mailprovider SMTP2GO (Sand Dune Mail Ltd), 96-106 Manchester Street, Christchurch 8011 (Nieuw-Zeeland). Voor dit doel ontvangt SMTP2GO uw e-mailadres en uw naam. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1 onder b van de AVG, omdat u hierdoor enerzijds op de hoogte bent van de registratie en het verzenden noodzakelijk is om de procedure met dubbele opt-in te voltooien. Anderzijds ontvangt u door het verzenden van de bevestigingsmail van een geslaagde boeking een direct bewijs van de voltooiing van het boekingsproces. Als onderdeel van een adequaatheidsbesluit heeft de Europese Commissie bevestigd dat Nieuw-Zeeland over een adequaat niveau van gegevensbescherming beschikt. Bovendien worden de gegevens die we naar SMTP2GO verzenden niet buiten Europa verwerkt.  

12. Verzending van pushberichten in de app en via de website

(1) We gebruiken de pushberichtenservice door 650 Industries Inc. (“Expo”), 624 University Ave # 1, Palo Alto, CA 94301, VS.

(2) We gebruiken pushberichten om u bijvoorbeeld te informeren over wachtrijen of wanneer de wasmachine of droger kan worden geladen.

(3) Hiervoor wordt op uw apparaat een sleutel gegenereerd, waarmee het apparaat / de appcombinatie met zogenaamde instance-identificaties duidelijk te herkennen en te adresseren is. Deze sleutel en het bericht worden naar Expo gestuurd. Als u onze iOS-app gebruikt, stuurt Expo een berichtverzoek en deze gegevens naar de “Apple Push Notification Service”, die de berichtgeving uitvoert. Als u onze Android-app of de website gebruikt, stuurt Expo een berichtverzoek en de gegevens naar de “Firebase Cloud Messaging” -dienst van Google, die in dit geval de berichtgeving uitvoert.

Het privacybeleid van Expo is te vinden op https://expo.io/privacy. Het privacybeleid voor de Apple Push Notification Service en Firebase Cloud Messaging is te vinden op https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/ (Apple) en https://firebase.google.com/support/privacy (Firebase Cloud Messaging).

(4) We letten erop dat er geen persoonsgegevens in de berichten staan, maar om technische redenen worden ook de volgende gegevens naar EXPO verzonden wanneer de sleutel en de gegevens worden verzonden:

 • apparaatmodel
 • apparaattaal
 • besturingssysteem en versie
 • browsertype en -versie
 • tijdzone
 • IP-adres

(5) Voordat we u pushberichten sturen, vragen we hiervoor uw toestemming. Als u ons deze toestemming niet geeft, kunnen we u geen pushberichten sturen. De gegevensverwerking is dus gebaseerd op uw toestemming (AVG art. 6, lid 1, onder a).

(6) Expo treedt hierbij voor ons op als gegevensverwerker, waarbij persoonsgegevens worden overgedragen naar de VS. Expo heeft zich hiervoor onderworpen aan het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-framework.

(7) U kunt uw toestemming voor het ontvangen van pushberichten op elk moment als volgt intrekken:

a) bij gebruik van onze mobiele app: als u geen meldingen meer wilt ontvangen, kunt u de meldingen blokkeren in de instellingen van uw smartphone of de meldingen uitschakelen in de instellingen van onze app;

b) wanneer u onze website bezoekt: u kunt uw toestemming voor het ontvangen van meldingen te allen tijde intrekken via de instellingen van uw browser. Als u in de toekomst geen pushmeldingen meer wilt ontvangen, volgt u de browserspecifieke instructies om u af te melden. U kunt ook gedetailleerde informatie vinden in de instellingen van de betreffende browser onder de trefwoorden “Meldingen activeren of deactiveren”.

13. Realtime-informatie

(1) Om u realtime-informatie te verstrekken, gebruiken we de diensten “Cloud Firestore” en “Firebase Authentication” van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

(2) Realtime-informatie is bijvoorbeeld informatie over de door u gekozen wasruimte en de status van uw reserveringen. In dit opzicht zijn de verzamelde gegevens uitsluitend anonieme gegevens waardoor er geen conclusies over uw persoon kunnen worden getrokken.

(3) Tijdens het gebruik van onze app maakt uw apparaat echter verbinding met de diensten om de realtime-informatie op te roepen. Om technische redenen worden ook de volgende gegevens verzonden.

  • apparaatmodel
  • apparaattaal
  • besturingssysteem en versie
  • browsertype en -versie
  • tijdzone
  • IP-adres

Iedere toegang wordt geregistreerd en na enkele weken verwijderd. Bekijk het privacybeleid van Firebase voor meer informatie https://firebase.google.com/support/privacy.

(4) Het verwerken is nodig om het contract voor het gebruik van de diensten van WeWash ten uitvoer te kunnen brengen, waarbij de contractant de betreffende gebruiker is (AVG art. 6, lid 1, onder b).

(5) Google treedt hierbij voor ons op als gegevensverwerker en onderwerpt zich voor gevallen waarin persoonsgegevens worden overgedragen naar de VS aan het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-framework.

14. Verzameling, verwerking en gebruik van persoonlijke gegevens als u contact opneemt

Wanneer u contact met ons opneemt voor een aanvraag of een ander verzoek, slaan wij de door u verstrekte gegevens op (uw e-mailadres, naam en telefoonnummer, indien van toepassing) om uw aanvraag of verzoek te beantwoorden. We verwijderen de gegevens die in dit verband ontstaan nadat de opslag niet langer nodig is, of beperken de verwerking als er wettelijke bewaarvereisten zijn.

15. Verwerking van aanvragen van klanten

(1) Om vragen van klanten te verwerken via onze website en onze mobiele app, gebruiken wij het Zendesk-ticketsysteem, een klantenserviceplatform van Zendesk Inc., 989 Market Street, 300, San Francisco, CA 94102 (VS). Om uw aanvraag te verwerken, worden de volgende gegevens verzameld via onze website of onze app voor de afhandeling van uw verzoek:

  • e-mailadres;
  • voor- en achternaam;
  • taalinstelling;
  • toegewezen wasruimte (inclusief adres).

Zendesk is een gecertificeerde deelnemer van het zogenaamde “Privacy Shield Framework” en voldoet aan de wettelijke minimumvereisten voor verwerking van ordergegevens.
Als u contact met ons opneemt via e-mail of het formulier op de website, verwerken en gebruiken we ten behoeve van het specifieke verzoek alleen de persoonlijke gegevens die u heeft verstrekt. Verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De gegevens die in het contactformulier worden ingevoerd, worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1 onder f van de AVG.
Meer informatie over gegevensverwerking door Zendesk vindt u in het privacybeleid van Zendesk op http://www.zendesk.com/company/privacy.

(2) Voor vragen via onze telefonische klantenservice TDM maken we gebruik van de service van Telefon-Direkt-Marketing GmbH, Käthe-Paulus-Straße 12, 31157 Sarstedt (Duitsland). Alle aanvragen via onze telefonische klantenservice worden aangenomen door TDM en in het Zendesk-ticketsysteem ingevoerd. TDM verzamelt en gebruikt uw persoonlijke gegevens voor zover dit nodig is om uw aanvraag te verwerken. De wettelijke basis voor deze verzameling is artikel 6, lid 1 onder f van de AVG. Verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

U kunt zich de eerste keer ook via TDM telefonisch registreren. In dit geval wordt de informatie verzameld die onder 5 is genoemd. De wettelijke basis voor het verzamelen en verwerken van gegevens voor registratie is artikel 6, lid 1 onder b van de AVG. Zo nodig worden geluidsopnamen gemaakt van delen van het gesprek. U wordt tijdig van de opname op de hoogte gesteld en gevraagd of u hiermee akkoord gaat. Betalingsinformatie is uitdrukkelijk uitgesloten van de opname.

16. Contact en klantenbeheer

Via onze registratie- en contactservice kunt u contact met ons opnemen en zich voor onze diensten registreren. Hiervoor maken we gebruik van de diensten van Salesforce.com Inc. (“Salesforce.com”), Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105 (VS). Tijdens het registratie- of contactproces worden de volgende persoonlijke gegevens verzameld en opgeslagen op Salesforce.com:

  •  aanspreekvorm;
  • voornaam;
  • achternaam;
  • bedrijf;
  • e-mailadres;
  • telefoonnummer;
  • vrije tekst met mogelijk verdere persoonlijke gegevens.

De verstrekte persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Salesforce.com werkt met een zogenaamd CRM-systeem (Customer Relationship Management System). Wij hebben uw persoonlijke gegevens nodig om contact met u op te nemen en voor contract- en servicebeheer met onze klanten. Salesforce.com slaat uw persoonlijke gegevens op in een Europees datacenter. Overdracht van uw persoonlijke gegevens naar een ontvangend land buiten de Europese Unie – bijvoorbeeld naar de VS – wordt niet voorzien. Uw gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1 onder f van de AVG.

Meer informatie over gegevensverwerking door Salesforce.com vindt u in de privacyverklaring van Salesforce.com op: https://www.salesforce.com/nl/company/privacy/

17. Overdracht van locatiegegevens en Google Maps

(1) Na registratie via onze mobiele app of website krijgt u wasserettes in uw omgeving te zien op een interactieve kaart. U kunt deze functie alleen gebruiken nadat u ons via een pop-up toestemming heeft gegeven om met behulp van GPS en uw IP-adres uw locatiegegevens te verzamelen, zodat wij u deze service kunnen bieden. U kunt de functie op elk gewenst moment toestaan of intrekken via de instellingen van de mobiele app of uw browser.

(2)Nadat u via onze website of onze mobiele app bent ingelogd, wordt er een kaart van Google Maps op de startpagina weergegeven. We gebruiken hiervoor de Google Maps API-applicaties. Zo kunnen we u de interactieve kaart rechtstreeks in onze app of website tonen en kunt u de kaartfunctie gemakkelijk gebruiken. Deze toepassing is nodig voor de functionaliteit en de levering van onze inhoud en diensten. We gebruiken Google Maps om de respectieve locatie van de wasserettes weer te geven.

(3) Wanneer u de website bezoekt, ontvangt Google de informatie dat u de bijbehorende subpagina van onze website heeft bezocht. Bovendien worden de onder 3 van deze privacyverklaring genoemde gegevens overgedragen. Dit gebeurt ongeacht of er al dan niet een Google-gebruikersaccount is waarbij u bent aangemeld. Als u bent aangemeld bij Google, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat uw profiel wordt toegewezen aan Google, moet u zich afmelden voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofiel en gebruikt dit voor advertenties, marktonderzoek en/of het op behoeften gebaseerde ontwerp van zijn website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op behoeften gebaseerde advertenties te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het opstellen van een gebruikersprofiel. Voor het uitoefenen van dit recht moet u contact opnemen met Google. U kunt de gebruiksvoorwaarden van Google inzien op: https://policies.google.com/terms?hl=nl. De aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Google Maps en Google Earth zijn te vinden op: https://maps.google.com/help/terms_maps. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsopties om uw privacy te beschermen: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl. Google verwerkt uw persoonlijke gegevens ook in de VS en heeft zich aangesloten bij het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

18. Cookies 

(1) We gebruiken cookies op onze website en in onze mobiele app. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen en worden toegewezen aan de browser die u gebruikt of uw besturingssysteem, en die ons bepaalde informatie geven.   

Daarnaast gebruiken we zogenaamde webbakens. Wanneer u onze website bezoekt, worden er afbeeldingen of tekstbestanden opgehaald die ons in staat stellen om bepaalde informatie te verkrijgen en vooral om uw gebruiksgedrag op onze website te volgen. Webbakens verschillen vooral in technisch opzicht van cookies, maar soms is ook voor webbakens toestemming vereist. In dit verband slaat de term “cookies” in deze privacyverklaring ook op bakens.

Er zijn first-party en third-party cookies. Er is sprake van first-party cookies als deze worden ingesteld door de exploitant van de website als de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van gegevens of door een ordergegevensverwerker in opdracht van de verantwoordelijke persoon. Er is sprake van third-party cookies als deze worden geplaatst en uitgelezen door andere verantwoordelijke partijen, dus niet door de eigenaar van de website of de verwerker van bestelgegevens.

Er zijn tijdelijke en permanente cookies. Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw browser afsluit. Permanente cookies blijven een bepaalde tijd op het eindapparaat, ook nadat de browser is afgesloten.

Afhankelijk van de functie is voor cookies wel of geen toestemming vereist. Voor cookies die absoluut noodzakelijk zijn voor de dienstverlener om de door de gebruiker gewenste dienst te kunnen leveren, is geen toestemming vereist. Daarnaast is ook geen toestemming vereist voor cookies die alleen dienen voor de overdracht van informatie binnen een elektronisch communicatienetwerk. Voor alle andere cookies is toestemming vereist.

Indien en voor zover voor bepaalde cookies toestemming vereist is, worden deze alleen gebruikt als u daarvoor tevoren toestemming heeft gegeven. We tonen u hiervoor op onze website een zogenaamde toestemmingsbanner. Door op de daarvoor bestemde knop te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van alle soorten cookies die in deze privacyverklaring worden genoemd. Met behulp van de vakjes “Voorkeuren”, “Statistieken” en “Marketing” kunt u zelf kiezen voor welke cookies u toestemming geeft. U kunt de selectie die u heeft gemaakt, desgewenst later wijzigen. Dit kunt u doen via de instellingen van de website.

We slaan uw toestemming en uw selectie ook op als cookies, zodat we kunnen bepalen of en in welke mate u uw toestemming al heeft gegeven.

Name: CookieConsent (first-party cookie)
Toestemming vereist: nee
Permanent: 12 maanden

U kunt het gebruik van cookies ook via uw browser beheren. Diverse browsers bieden verschillende manieren voor het configureren van de cookie-instellingen. Voor meer gedetailleerde informatie, zie bijvoorbeeld http://www.allaboutcookies.org/ge/cookies-verwalten/.

We willen u erop wijzen dat u mogelijk niet alle functies van onze website kunt gebruiken, wanneer u alle of absoluut noodzakelijke cookies deactiveert.

Meer informatie over de cookies die we gebruiken vindt u in onze cookieverklaring op https://we-wash.com/en/cookie-declaration/

19. Google Analytics 

Op onze website en in onze mobiele app maken wij gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (hierna “Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies. Dit zijn tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van onze diensten mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van onze diensten wordt meestal overgedragen naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen. Door IP-anonimisering op onze website en in onze mobiele app te activeren, wordt uw IP-adres in lidstaten van de Europese Unie en in andere overeenkomstsluitende partijen van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte door Google vooraf ingekort. Het volledige IP-adres wordt alleen bij uitzondering naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Google gebruikt deze informatie namens WeWash om uw gebruik van onze diensten te evalueren, rapporten over app- en website-activiteiten samen te stellen en WeWash andere diensten aan te bieden met betrekking tot app- en websitegebruik en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw apparaat wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

Naam: _ga (first-party cookie)
Doel: registratie van een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
Toestemming vereist: ja
Permanent: 24 maanden

Naam: _gat (first-party cookie)
Doel: toepassing door Google Analytics om het verzoekpercentage te beperken
Toestemming vereist: ja
Permanent: 24 uur

Naam: _gid (first-party cookie)
Doel: registratie van een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
Toestemming vereist: ja
Permanent: 24 uur

Algemene informatie over cookies en het gebruik ervan (bijv. toestemming) is te vinden in paragraaf 18 van deze privacyverklaring.

Behalve via de procedure beschreven in paragraaf 18 (toestemming via de toestemmingsbanner) kunt u deelname aan deze trackingprocedure ook als volgt voorkomen: U kunt de opslag van cookies ook voorkomen via de instellingen in uw browsersoftware. Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet van alle functies van deze website gebruik kunt maken. U kunt ook voorkomen dat Google gegevens verzamelt die door de cookie zijn gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en deze gegevens door Google verwerkt. Klik daarvoor op de volgende link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de), download en installeer de beschikbare browserplug-in.
Voor het deactiveren van de opname in de mobiele app vindt u in de app na het inloggen in het menu-item “Mijn profiel” bij “Instellingen” een vakje, waarmee u kunt kiezen of u geanonimiseerde gebruiksstatistieken voor het verbeteren van de app wilt in- of uitschakelen.

We gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze diensten te analyseren en regelmatig te verbeteren. Met de verkregen statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en interessanter maken voor u als gebruiker.

Voor uitzonderlijke gevallen waarin persoonlijke gegevens worden overgedragen naar de VS, heeft Google zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is artikel 6, lid 1, eerste alinea, onder a van de AVG.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/nl/ en http://policies.google.com/?hl=nl&gl=nl. We willen erop wijzen dat Google Analytics binnen onze diensten omwille van anonieme verzameling van IP-adressen is uitgebreid met de code “ga(‘set’,’anonymizeIp’,true);” (zogenaamde IP-maskering). Als gevolg hiervan worden IP-adressen verder in afgekorte vorm verwerkt, zodat ze niet direct aan een persoon kunnen worden gekoppeld.

Google Analytics wordt gebruikt in overeenstemming met de vereisten die de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten met Google zijn overeengekomen. Informatie van derden: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 (Ierland). Fax: +353 (1) 436 1001. Gebruikersvoorwaarden: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/nl/, overzicht gegevensbescherming: https://marketingplatform.google.com/intl/nl/about/, en de verklaring gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl.

20. Gebruik van Google reCAPTCHA

We gebruiken Google reCAPTCHA om interacties op onze website via geautomatiseerde of machinetoegang te controleren en te voorkomen, met name via zogenaamde bots. Dit is een dienst van Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 (Ierland).

Voor dit doel verzamelt en analyseert Google IP-adressen van waaruit een aanvraag wordt verzonden. Naast uw IP-adres kan Google andere informatie opslaan die nodig is voor deze dienst, met name informatie over uw locatie.

Voor gevallen waarin persoonlijke gegevens worden overgedragen naar de VS, heeft Google zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

De wettelijke basis voor deze verzameling is artikel 6, lid 1 onder f van de AVG. Ons legitieme belang ligt in de beveiliging van onze website, evenals in het voorkomen van ongewenste, geautomatiseerde toegang in de vorm van bots en in het voorkomen van spam.

Meer informatie over gegevensverwerking door Google vindt u op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

21. Gebruik van Google AdWords

(1) We gebruiken het aanbod van Google AdWords om aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen op externe websites met behulp van reclamemiddelen (zogenaamde Google AdWords). Op basis van de gegevens van reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol individuele reclamemiddelen zijn. Wij willen u juist die advertenties tonen die voor u interessant zijn, zodat onze website interessanter voor u is en de advertentiekosten redelijk zijn.

(2) Google levert deze reclamemiddelen via zogenaamde advertentieservers. Voor de advertentieservers gebruiken we cookies die bepaalde parameters voor succes kunnen meten, zoals hoe vaak advertenties zijn bekeken of hoe vaak gebruikers hebben geklikt. Als u via een Google-advertentie onze website bezoekt, plaatst Google AdWords een cookie op uw pc. Deze cookies zijn meestal 30 dagen geldig en zijn niet bedoeld om u als persoon te identificeren. Bij deze cookie worden meestal de unieke cookie-ID, het aantal advertentievertoningen per plaatsing (frequentie), de laatste vertoning (relevant voor conversie achteraf) en opt-outinformatie (markering dat de gebruiker niet wil meer worden aangesproken) opgeslagen.

Met deze cookies kan Google uw internetbrowser herkennen. Als een gebruiker bepaalde pagina’s van de website van een AdWords-klant bezoekt en de cookie op zijn computer is nog niet verlopen, dan kunnen Google en de klant zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Aan elke AdWords-klant wordt een andere cookie toegewezen. Cookies kunnen daarom niet worden gevolgd via de websites van AdWords-klanten. Wij verzamelen en verwerken zelf geen persoonlijke gegevens via de genoemde advertentiemaatregelen. We ontvangen van Google alleen statistische analyses. Op basis van deze analyse kunnen we zien welke van de gebruikte reclamemiddelen effectief zijn. We ontvangen geen verdere gegevens over het gebruik van het reclamemiddel, dus we kunnen gebruikers niet identificeren op basis van deze informatie.

Naam: pagead/1p-user-list/# (third-party cookie)
Toestemming vereist: ja
Tijdelijk 

Naam: _gcl_au
Toestemming vereist: ja
Permanent: 3 maanden

Algemene informatie over cookies en het gebruik ervan (bijv. toestemming) is te vinden in paragraaf 18 van deze privacyverklaring.

(3) Aan de hand van de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch direct verbinding met de Google-server. We hebben geen invloed op de reikwijdte en verder gebruik van de gegevens die door het gebruik van deze tool door Google worden verzameld en informeren u daarom naar ons beste weten: via de integratie van AdWords Conversion krijgt Google de informatie dat u toegang heeft gehad tot het overeenkomstige deel van onze website of op een advertentie van ons heeft geklikt. Als u bij een Google-dienst bent geregistreerd, kan Google het bezoek aan uw account toewijzen. Zelfs als u niet bij Google bent geregistreerd of niet bent ingelogd, is het mogelijk dat de provider uw IP-adres achterhaalt en opslaat.

(4) Behalve via de procedure beschreven in paragraaf 18 (toestemming via de toestemmingsbanner) kun u deelname aan dit trackingproces op verschillende andere manieren voorkomen: a) door uw browsersoftware zo in te stellen, dat vooral cookies van derden worden onderdrukt en u geen advertenties van derden te zien krijgt; b) door de cookies voor het bijhouden van conversie uit te schakelen: stel uw browser zo in via https://www.google.de/settings/ads dat cookies van het domein “www.googleadservices.com” https://www.google.nl/settings/ads worden geblokkeerd; wanneer u uw cookies verwijdert, wordt ook deze instelling verwijderd; c) door via de link http://www.aboutads.info/choices op interesse gebaseerde advertenties te deactiveren van providers die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne “About Ads”; wanneer u uw cookies verwijdert, wordt ook deze instelling verwijderd; d) door permanente deactivering in de browsers Firefox, Internet Explorer of Google Chrome via de link https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=nl. We willen u erop wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van dit aanbod volledig kunt gebruiken.

(5) De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6, lid 1, eerste alinea van de AVG. Meer informatie over gegevensbescherming bij Google is te vinden op http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy en https://services.google.com/sitestats/nl.html. U kunt ook de website van het Network Advertising Initiative (NAI) bezoeken op http://www.networkadvertising.org . Google heeft zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

22. Gebruik van Hotjar

Onze website maakt gebruik van Hotjar, analysesoftware van Hotjar Ltd. (hierna “Hotjar”), 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta (Malta). Met Hotjar kan het gebruiksgedrag op onze website worden gemeten en geanalyseerd in de vorm van klikken, muisbewegingen, scrollhoogtes enzovoort. De informatie die door de trackingcode en de cookie wordt gegenereerd, wordt naar de Hotjar-servers in Ierland verzonden en daar opgeslagen.

Naam: _hjid (third-party cookie)
Toestemming vereist: ja
Permanent: 1 jaar

Algemene informatie over cookies en het gebruik ervan (bijv. toestemming) is te vinden in paragraaf 18 van deze privacyverklaring.

De volgende gegevens worden bij gebruik van Hotjar verzameld en verwerkt:

  • IP-adres in anonieme vorm;
  • schermgrootte van uw apparaat;
  • apparaattype en browserinformatie;
  • geografische locatie (alleen land);
  • voorkeurstaal;
  • datum en tijdstip van toegang tot de website.

Hotjar slaat deze informatie op als pseudoniem voor uw gebruikersprofiel. De informatie wordt noch door Hotjar noch door ons gebruikt om individuele gebruikers te identificeren of te combineren met andere gegevens over individuele gebruikers. De wettelijke basis is artikel 6, lid 1, eerste alinea, onder a van de AVG. Meer informatie is te vinden op https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

Behalve via de procedure beschreven in paragraaf 18 (toestemming via de toestemmingsbanner) kunt u deelname aan dit trackingproces ook als volgt voorkomen: U kunt via de link https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out bezwaar maken tegen het opslaan van een gebruikersprofiel en informatie over uw bezoek aan onze website door Hotjar en tegen het plaatsen van Hotjar-trackingcookies op andere websites.

23. Gebruik van LinkedIn-tracking en -marketing

We gebruiken op onze website de tracking- en remarketingtechnologie van het platform LinkedIn. Deze technologie van LinkedIn toont u meer relevante advertenties op basis van uw interesses. Als u uw toestemming heeft gegeven, worden er voor een individueel bezoekers-ID cookies op uw apparaat geplaatst en opgeslagen. Deze bezoekers-ID kan op het LinkedIn-platform worden herkend. Deze kan worden gebruikt om u onze advertenties te tonen.

We krijgen ook geaggregeerde en anonieme rapporten van LinkedIn-activiteit en informatie over hoe u via LinkedIn op onze website reageert.

Naam: bcookie (third-party cookie)
Toestemming vereist: ja
Permanent: 24 maanden

Naam: bscookie (third-party cookie)
Toestemming vereist: ja
Permanent: 24 maanden

Naam: lidc (third-party cookie)
Toestemming vereist: ja
Permanent: 1 dag

Naam: UserMatchHistory (third-party cookie)
Toestemming vereist: ja
Permanent: 29 dagen

Naam: lang (third-party cookie)
Doel: opslaan van voorkeurstaal van een door de gebruiker geselecteerde website.
Toestemming vereist: ja
Tijdelijk

Naam: lang (third-party cookie)
Doel: plaatsing door LinkedIn als een website een ingebed venster “Volg ons” heeft.
Toestemming vereist: ja
Tijdelijk 

Naam: LinkedIn-Pixel
Toestemming vereist: ja
Tijdelijk 

Algemene informatie over cookies en het gebruik ervan (bijv. toestemming) is te vinden in paragraaf 18 van deze privacyverklaring.

Behalve via de procedure beschreven in paragraaf 18 (toestemming via de toestemmingsbanner) kunt u deelname aan dit trackingproces ook als volgt voorkomen: Over het algemeen kunt u bezwaar maken tegen de analyse van uw gebruiksgedrag door LinkedIn en tegen het weergeven van op interesses gebaseerde aanbevelingen door LinkedIn (opt-out). Klik hiervoor via de volgende link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out op het veld “Weigeren op LinkedIn” (voor LinkedIn-leden) of “Weigeren” (voor andere gebruikers).

Meer informatie over gegevensbescherming op LinkedIn vindt u op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig 

24. Gebruik van Sentry

We maken gebruik van de open-source software Sentry (https://github.com/getsentry) om de stabiliteit, veiligheid en optimalisatie van onze diensten te verzorgen. Deze software verzendt foutmeldingen en crashrapporten aan ons, die alleen anonieme of geanonimiseerde informatie over het apparaat, de browser en gebruiksgegevens bevatten, die ons helpen de fout te reproduceren.

Dit gebeurt alleen met uw toestemming, die u bij uw aanmelding of nadat u bent ingelogd in de profielinstellingen kunt geven of intrekken.

We gebruiken Sentry bij onze hostingprovider op Duitse servers (zie ‘Hostingservice’). Hierbij worden geen gegevens met andere landen uitgewisseld of met andere partijen gedeeld. De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden die in deze alinea zijn vermeld en worden na 90 dagen verwijderd.

25. Nieuwsbrief 

Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, dan informeren wij u via het door u opgegeven e-mailadres over actuele aanbiedingen. U kunt de nieuwsbrief alleen ontvangen als u een geldig e-mailadres opgeeft. Om juridische redenen wordt er een bevestigingsmail verzonden naar het e-mailadres dat u de eerste keer heeft ingevoerd voor het verzenden van de nieuwsbrief via een procedure met dubbele opt-in. Deze bevestigingsmail wordt gebruikt om na te gaan of u als eigenaar van het e-mailadres de ontvangst van de nieuwsbrief zelf heeft geautoriseerd.

Wanneer u zich voor de nieuwsbrief inschrijft, slaan we het IP-adres op dat de internetprovider heeft toegewezen aan het computersysteem dat door de betrokken persoon werd gebruikt op het moment van registratie, evenals datum en tijdstip van registratie. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om (mogelijk) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip te kunnen natrekken en dient daarom de als wettelijke bescherming voor de partij die verantwoordelijk is voor de verwerking. De wettelijke basis voor het verzamelen van uw gegevens en het verzenden van de nieuwsbrief is uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1 onder a van de AVG.

De persoonlijke gegevens die worden verzameld als onderdeel van de inschrijving voor de nieuwsbrief, worden alleen gebruikt voor de verzending van onze nieuwsbrief. Bovendien kunnen nieuwsbriefabonnees per e-mail worden geïnformeerd als dit nodig is voor de werking van de nieuwsbriefservice, bijvoorbeeld bij wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod of bij technische wijzigingen.
De nieuwsbrief wordt verzonden met behulp van MailChimp, een nieuwsbriefplatform van de Amerikaanse provider Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308 (VS). De e-mailadressen en de verderop in deze paragraaf beschreven gegevens worden opgeslagen op de servers van MailChimp in de VS. MailChimp gebruikt deze informatie om namens ons de nieuwsbrief te verzenden en te analyseren. Bovendien verklaart MailChimp deze gegevens te gebruiken voor het optimaliseren of verbeteren van zijn eigen diensten, bijvoorbeeld om de verzending en presentatie van de nieuwsbrief technisch te optimaliseren of voor economische doeleinden, om te bepalen uit welke landen de ontvangers komen. MailChimp gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om deze zelf aan te schrijven of door te geven aan derden.

We vertrouwen op de betrouwbaarheid van en de IT- en gegevensbeveiliging door MailChimp. MailChimp is gecertificeerd volgens de gegevensbeschermingsovereenkomst Privacy shield tussen en VS en de EU en is verplicht te voldoen aan de EU-voorschriften inzake gegevensbescherming. Daarnaast hebben we met MailChimp een orderverwerkingsovereenkomst gesloten. Dit is een contract waarin MailChimp zich ertoe verbindt om de gegevens van onze gebruikers te beschermen, deze namens ons te verwerken in overeenstemming met de voorschriften voor gegevensbescherming en met name om deze niet aan derden door te geven. U kunt de gegevensbeschermingsbepalingen van MailChimp inzien via de link https://mailchimp.com/legal/privacy/

Mocht u op enig moment geen nieuwsbrieven meer van ons willen ontvangen, dan kunt u hier op elk moment bezwaar tegen maken zonder andere dan de transmissiekosten volgens het basistarief. Een bericht in tekstvorm (bijv. e-mail, brief) aan dataprotection@we-wash.com of het onder punt 31 genoemde adres volstaat hiervoor.

26. Overdracht van gegevens aan derden

Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden voor andere dan hieronder vermelde doeleinden. We delen uw persoonlijke gegevens alleen met derden als:

  • u hier uitdrukkelijk toestemming voor gegeven heeft overeenkomstig artikel 6, lid 1, eerste alinea, onder a van de AVG;
  • de overdracht volgens artikel 6, lid 1, eerste alinea, onder f van de AVG is vereist om wettelijke claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen en er is geen reden om aan te nemen dat u een hoger legitiem belang heeft bij het niet overdragen van uw gegevens;
  • dat voor de overdracht volgens artikel 6, lid 1, eerste alinea, onder c van de AVG wettelijk verplicht is;
  • dit wettelijk toegestaan en volgens artikel 6, lid 1, eerste alinea, onder b van de AVG vereist is voor het verwerken van contractuele relaties met u.

 

27. Uw rechten als betrokkene

(1)   Recht op bevestiging

U heeft het recht om bij ons om bevestiging te vragen of uw persoonsgegevens worden verwerkt.

(2) Recht op informatie

Volgens artikel 15 AVG heeft u te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens en om een kopie van deze informatie van ons te ontvangen. U heeft ook recht op inlichtingen over de volgende informatie:

  • de verwerkingsdoeleinden;
  • de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
  • zo mogelijk, de geplande duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen of, als dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van deze duur;
  • het bestaan van recht op correctie of het verwijderen van persoonlijke gegevens die op hen betrekking hebben of op beperkte verwerking door de verantwoordelijke partij of recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking;
  • het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
  • als de persoonlijke gegevens niet van de betrokkene worden verzameld: alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens;
  • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, in overeenstemming met artikel 22, lid 1 en 4 van de AVG en – althans in deze gevallen – zinvolle informatie over de betrokken logica, evenals de reikwijdte en beoogde effecten van dergelijke verwerking voor de betrokkene.

U heeft ook recht op inlichtingen over de vraag of uw persoonlijke gegevens zijn overgedragen aan een derde land of aan een internationale organisatie. Als dit het geval is, heeft u ook het recht om informatie te ontvangen over de juiste garanties in verband met de overdracht.

(3)    Recht op rectificatie

Overeenkomstig artikel 16 van de AVG heeft u het recht om te vragen om onmiddellijke correctie van onjuiste persoonlijke gegevens over u. U heeft ook het recht om te vragen om aanvulling van onvolledige persoonlijke gegevens, ook door middel van een aanvullende verklaring, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking.

(4)    Recht op wissen (recht om vergeten te worden)

Volgens artikel 17 van de AVG heeft u het recht om te verzoeken om uw persoonlijke gegevens onmiddellijk te verwijderen, voor zover een van de volgende redenen van toepassing is en als verwerking niet nodig is:

  • de persoonlijke gegevens werden voor dergelijke doeleinden verzameld of op een andere manier verwerkt waarvoor ze niet langer nodig zijn;
  • u heeft uw toestemming waarop de verwerking was gebaseerd ingetrokken in overeenstemming met artikel 6, lid 1 onder a van de AVG of artikel 9, lid 2 onder a van de AVG, en er is geen andere wettelijke basis voor de verwerking;
  • u maakt bezwaar tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21, lid 1 van de AVG en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking, of tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21, lid 2 van de AVG;
  • de persoonlijke gegevens zijn illegaal verwerkt;
  • het verwijderen van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting uit hoofde van het Unierecht of het recht van lidstaten;
  • de persoonlijke gegevens werden verzameld in verband met door de informatiemaatschappij aangeboden diensten in overeenstemming met artikel 8, lid 1 van de AVG.

(5)   Recht op beperkte verwerking

Volgens artikel 18 van de AVG heeft u het recht ons te verzoeken om de verwerking te beperken als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • u betwist de juistheid van uw persoonlijke gegevens voor een periode die ons in staat stelt om de juistheid van uw persoonlijke gegevens te controleren;
  • de verwerking is onrechtmatig, maar u wijst het verwijderen van de persoonlijke gegevens af en vraagt in plaats daarvan om het gebruik van uw persoonlijke gegevens te beperken;
  • we hebben uw persoonlijke gegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar u heeft ze nodig om wettelijke claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen;
  • u heeft bezwaar gemaakt tegen verwerking volgens artikel 21, lid 1 van de AVG, en het is nog niet duidelijk welke belangen zwaarder wegen.

(6)     Recht op gegevensportabiliteit

In overeenstemming met artikel 20 van de AVG heeft u het recht om de persoonlijke gegevens te ontvangen die wij over u verzameld hebben, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat en u kunt deze overdragen aan een andere verantwoordelijke partij in de zin van artikel 4, lid 7 van de AVG, op voorwaarde dat de verwerking is gebaseerd op uw toestemming volgens artikel 6, lid 1 onder a van de AVG of artikel 9, lid 2 onder a van de AVG of is gebaseerd op een contract in overeenstemming met artikel 6, lid 1 onder b van de AVG en de verwerking plaatsvindt met behulp van geautomatiseerde processen. Dit recht is niet van toepassing op verwerking die noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak in het algemeen belang of voor de uitoefening van openbaar gezag dat aan ons is toegewezen.

Bovendien heeft u bij het uitoefenen van uw recht op overdraagbaarheid van uw gegevens het recht om ons uw persoonlijke gegevens rechtstreeks te laten overdragen aan een andere verantwoordelijke partij, voor zover dit technisch haalbaar is en op voorwaarde dat dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van andere mensen.

(7)    Recht van bezwaar

U heeft het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie op basis van artikel 6, lid e of f van de AVG. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

In geval van bezwaar verwerken wij uw persoonlijke gegevens niet, tenzij sprake is van legitieme redenen voor verwerking die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden. Verwerking is ook mogelijk als dit dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Als we uw persoonlijke gegevens verwerken voor direct marketing, heeft u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking met als doel dergelijke advertenties. Dit geldt ook voor profilering voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing.

(8)   Geautomatiseerde beslissingen in uitzonderlijke gevallen, inclusief profilering

U heeft het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking – inclusief profilering – met juridische gevolgen voor u of die u op vergelijkbare wijze aanzienlijk beïnvloedt, tenzij de beslissing (i) vereist is voor de conclusie of uitvoering van de bestaande contractuele relatie met ons, (ii) wettelijk is toegestaan en deze wet passende maatregelen bevat om uw rechten en vrijheden te beschermen, of (iii) wordt uitgevoerd met uw uitdrukkelijke toestemming.

Als de beslissing (i) noodzakelijk is voor het aangaan of vervullen van de contractuele relatie tussen ons of (ii) wordt genomen met uw uitdrukkelijke toestemming, dan nemen we passende maatregelen om uw rechten en vrijheden te beschermen, evenals uw legitieme belangen.

(9) Recht om toestemming met betrekking tot gegevensbescherming in te trekken

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens op elk moment intrekken.

Om uw rechten uit te oefenen die in dit gedeelte worden vermeld, kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen per e-mail via dataprotection@we-wash.com of via de in punt 31 vermelde contactgegevens.

28. Gegevens van minderjarigen

Minderjarige personen mogen geen persoonlijke gegevens aan ons doorgeven zonder de toestemming van hun ouders of wettelijke voogd. Personen jonger dan 16 jaar kunnen geen toestemming geven voor de verwerking van hun persoonlijke gegevens zonder de toestemming van hun ouders.

29. Links naar andere websites

Ons online-aanbod bevat links naar andere websites. We hebben geen invloed op de mate waarin de eigenaren daarvan zich aan de voorschriften voor gegevensbescherming houden.

30. Wijzigingen in ons privacybeleid

Zo nodig wordt de informatie over gegevensbescherming aangepast om wijzigingen in onze informatie over gegevensbescherming weer te geven, die van belang zijn voor gegevensbescherming, bijvoorbeeld wanneer nieuwe diensten worden geïntroduceerd of om te voldoen aan de huidige wettelijke vereisten.

31. Contactgegevens 

WeWash GmbH 
Sendlinger-Tor-Platz 10 
80336 Munich 
E-mail: dataprotection@we-wash.com 

 
Functionaris gegevensbescherming: Timo Epp