Colofon

Naam en adressering

WeWash GmbH
Sendlinger-Tor-Platz 10
D-80336 München

In andere EU-landen, het Verenigd Koninkrijk en in Zwitserland wordt het door WeWash GmbH ontwikkelde WeWash-concept via het lokale BSH-netwerk gedistribueerd.

Vertegenwoordigd door

Philip Laukart
Dr. Rafael Kirschner

Contact

Telefoon: 0800 93 92 742 (Gratis bellen vanaf de Duitse vaste lijn)
E-mail: info@we-wash.com

Omzetbelasting-ID

Btw-identificatienummer overeenkomstig §27a van de Wet op de omzetbelasting:
DE 304 948 619

Registratie

Registratie-instantie: Amtsgericht München, HRB 222959

Verwijzing naar geschillenbeslechting binnen de EU

De Europese Commissie biedt een platform aan voor online geschillenbeslechting: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Ons e-mailadres treft u boven in de colofon.

Verantwoordelijkheid voor inhoud

Als dienstenaanbieder zijn we overeenkomstig § 7 lid1 TMG voor eigen inhoud op deze website verantwoordelijk volgens algemeen recht. Overeenkomstig §§ 8 tot 10 TMG zijn we als dienstaanbieder echter niet verplicht, verzonden of opgeslagen informatie van derden te bewaken of om omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten. Verplichting tot verwijdering of blok-kade van het gebruik van informatie volgens alge-meen recht blijft hiermee onberoerd. Aansprakelijkheid in dit verband is echter alleen mogelijk vanaf het moment dat we ons bewust worden van een specifieke wettelijke overtreding. Bij bekend worden van desbetreffende wettelijke overtredingen zullen wij deze inhoud direct verwijderen.

Verantwoordelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op wier inhoud wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij voor die vreemde inhoud geen aansprakelijkheid aanvaarden. Voor de inhoud van de gelinkte websites is altijd de betreffende aan-bieder of beheerder van de website verantwoordelijk. De gelinkte websites zijn op het moment van linken op mogelijke wettelijke overtredingen gecontroleerd. Inhoud die een wettelijke overtreding inhoudt was op het moment van linken niet te herkennen. Een permanente controle op in-houd van de gelinkte websites is zonder concrete aanwijzingen van een wettelijke overtreding niet redelijk. Bij bekend worden van wettelijke overtredingen worden de betreffende links direct verwijderd.

Copyright

De door de beheerder van de website aangeboden inhoud en werken op deze website vallen onder het Duitse copyright. De vermenigvuldiging, be-werking, verspreiding en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van copyright behoeft schriftelijke toestemming van de betreffende auteur, dan wel aanbieder. Downloads en kopieën van deze website zijn alleen toegestaan voor privé, niet commercieel gebruik. Voor zover de inhoud op deze website niet door de beheerder is gemaakt, wordt het copyright van derden in acht genomen. Het is in het bijzonder de inhoud van derden die in het bijzonder als zodanig wordt aangemerkt. Mocht u desondanks een schending van copyright opmerken, dan vragen wij u dit te melden. Bij bekend worden van wettelijke overtredingen zullen wij de betreffende inhoud direct verwijderen.

Webdesign

Illustraties

Photo Credits